Đơn xin việc

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 421
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 69 KB
  • Cập nhật 02/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

ĐƠN XIN VIỆC

 

Kính gửi: ...................................

Tôi tên là: ............................................

Đọc thông tin tuyển dụng trên báo (mạng), hiện nay, tôi được biết công ty…… đang có nhu cầu tuyển nhân sự vào vị trí….. Với năng lực, kinh nghiệm, tính cách và bằng cấp của mình, tôi tin mình hoàn toàn đủ khả năng để đảm nhiệm vào công việc mà quý Công ty đang tuyển. Nay tôi làm đơn này xin được ứng cử vào ví trí….. với nguyện vọng mong được nhận vào cơ quan làm việc. Nếu được, tôi xin chân thành cám ơn.

Dưới đây là phần lý lịch trích ngang của tôi:

1. Sơ yếu lí lịch:

Họ và tên: ......................................

Giới tính: ..................................

Sinh năm: .........................................

Nguyên quán: ...........................

Tôn giáo: ....................................

Dân tộc: .....................

Email: ......................................

Địa chỉ liên hệ: ..................................

Chiều cao: Cân nặng: ...............................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.