Mẫu đơn xin thôi việc Thủ tục xin nghỉ việc

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 9 đánh giá
  • Lượt tải 22.631
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 72,5 KB
  • Cập nhật 25/02/2015

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin thôi việc đối với cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để bạn đọc tham khảo.

Mẫu đơn xin thôi việc chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------
 
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

 
Kính gửi:      Ban lãnh đạo Công ty ………
                        Trưởng phòng ……….......

Tên tôi là: …………………......................

Bộ phận làm việc: …………………………

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty  ………….  trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt X năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  .......... , ngày ……tháng ….. năm 20......
Ý kiến của trưởng bộ phận Người làm đơn

Download văn bản để xem thêm chi tiết.