Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 3.752
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 305 KB
  • Cập nhật 26/08/2013

Giới thiệu

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG

A. Chào hỏi:

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

B. Chào tạm biệt

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

C. Lời xin lỗi

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

D. Lời cảm ơn

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

E. Những cụm từ tối cần thiết

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

Download tài liệu để xem thêm chi tiết