Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Có bài tập

  • Phát hành Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
  • Đánh giá 63 đánh giá
  • Lượt tải 20.018
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 890 KB
  • Cập nhật 05/09/2013

Giới thiệu

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: TÍCH PHÂN

VẤN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI VỀ TỔNG - HIỆU CÁC TÍCH PHÂN CƠ BẢN

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Sử dụng ba tính chất sau để biến đổi tích phân cần tính thành tổng - hiệu các tích phân cơ bản

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

II. Bảng nguyên hàm cơ bản

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

B. ĐỀ THI

Bài 1: Cao đẳng khối A, B, D năm 2011

Tính tích phân: 

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Bài 2: Cao đẳng khối A, B, D năm 2010

 

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Cao đăng GTVT III khối A năm 2007

Tính tích phân sau: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Giải:

Chia tử cho mẫu ta được:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

VẤN ĐỀ 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Đổi biến số loại 1

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

II. Đổi biến số loại 2

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Tính tích phân: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Bài 2: Đại học khối D năm 2011

Tính tích phân: 

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Đại học khối D năm 2010

Tính tích phân: 

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Download tài liệu để xem chi tiết.